سلام دوستان نادیده ی من

اورشلیم  مهد تمدن دنیا،شاید که نه بلکه اولین جامعه ی مدنی دنیا به شمار می آید. همانطور که از نامش بر میآید شهر سالم ویا قرار بوده اولین شهر سالم دنیا باشد .مدینه ی فاضله ای که روح معنوی خدا در آن جاری و ساری باشد.

دوست دانای من کیهو پیشنهادی داده که نظر سایر دوستان را به ان جلب میکنم.

شاید این پیشنهاد راه حل و چاره ای باشد برای برون رفت ایران از چالشهای پیش روی منطقه ای.

البته درد و درمان این وموضوع را مسئولین این مملکت بدان واقفند ولی چه کنیم که باید خود را ثابت کنیم.حال اگر حتی به  بهای فرصت سوزی های فراوانی که بوجود می آید هم باشد.من به عنوان یکی از مرتبطین با بخش صنعت در ایران ،خصوصا در جنوب ایران،جنوب قاچاق،جنوب نفت و ناموس و بابونه… ابراز نگرانی خود را به همین سادگی به محضر شما دوستان میرسانم.

خانه ای برای همه….

سالهاست که موضوعی ذهنم را مشغول کرده است : ” صلح خاورمیانه و سالهاست طرحی دارم که امروز برای شما دوستان عزیز بازگومی نماییم:تمامی بحرانهای خاورمیانه در یک موضوع مشترک هستند : ” مذهبوتمامی دولت ها و مذاهب درگیر بر سر یک منطقه جذل دارند: ” بیت المقدس آری همه جنگ افروز ها بر سراین خانه مقدس است . خانه ای که مطلق به تمامی اعضای یک خانواده است .تمامی کشورهای حوزه خاورمیانه در مذهب علاوه بر ” یکتا پرستیدریک موضوع دیپر اشتراک دارند همگی ادیان ابراهیمی هستند و بیت المقدس محل مناقشه است .اما طرح من :من پیشنهاد می کنم حوزه غزه و بیت المقدس تبدیل به ” منطقه ویژه ادیان ” شود و خارج از مرزهای تمامی دولتهای منطقه و زیر نظر سازمان ملل اداره گردد.در این منطقه تمام یادیان ابراهیمی ( یهودیت ، مسیحیت و اسلام ) به ستایش خدای یگانه بپردازند.جمعه ها مسلمانان به برگزاری مناسک خود بپردازند ، شنبه ها یهودیان و یکشنبه ها مسیحیان.و تمامی کشورهای خاورمیانه سالیانه مبلغی بعنوان بودجه این منطقه به سازمان ملل پرداخت نمایند و شورایی7 نفره متشکل از 2 نماینده مسلمانان ، 2 نماینده مسیحیان و 2 نماینده از یهویدان به همراه ریاست سازمان ملل یا نماینده تام الاختیار سازمان ملل ، بعنوان شورایی اجرایی واداره کننده این منطقه ویژه انتخاب گردند.در این منطقه هیچگونه فعالیت سیاسی انجام نخواهد گردیدو تمامی امور بصورت مذهبی و جهت همکادیان در آنجاصورت گیرد. تمامی کشورها منطقه خاورمیانه ودگر کشورهای داوطلب می توانند کمکهای عام المنفعه خود را به این منطقه واریز نمایند. “طرح فوق یک ایده آزادی خواهانه است وبه یاد داشته باشیم که ما هر دین و مسلکی داشته باشیم آنقدر مهم نیست که یکتا پرستی ما مهم است. تمام یادیان و پیامبران از آدم ابوالبشر تامحمد خاتم النبیاء برای روشنگری آمده بودند برای صلح و رهایی . برای کمک رساندن به بشریت برای رسیدن به سر منزل مقصود.مرزهای جغرافیایی زائده بشر است . دین و عقیده و … مرز ندارد.دوستان این پست و نظریه را جواب دهید و خواهشمندم به دیگر دوستان خود هم معرفی کنید. نظرگاه شما تبیین این عقیده است که طرح تا چه اندازه حق است یا ناحق.حسام الدین موسوی / بندر همیشه آفتابی لیان31/5/86 

Advertisements