شام شب….

-بفرمائید آقا

-دو ساندویچ عشق همراه با یک شیشه بوسه …!

-میل می کنید یا با خود می برید؟

هی…حالا دیگر هیچ مدیومی در انتظار روح سر گردان من نیست

حالا دیگر هیچ قاب چوبی چهار گوشی

در انتظار شلیک یک نگاه مظطرب نیست

وعکس من…!

عاشق که می شوی

یک شیشه بوسه و دو نی جواب می دهد.حتی پلاستیکی..!

اما شاعر که می شوی

هزار بوسه و وعده ی هر چند تا نی از جنس قلبت هم جواب نمی دهد.

-می برم…!

۲۸/مهر ماه /۷۸

بندر بوشهر

Advertisements