همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

                           که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

                                                                       (مولانا…)

Advertisements